Reparatie, revisie en restauratie

Reparatie, revisie en restauratie zijn drie verschillende benaderingen van het herstellen of verbeteren van een, in dit geval, muziekinstrument.  Hier is een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen deze termen:

Reparatie

  • Reparatie is het proces van het herstellen van een beschadigd of defect onderdeel van een object om het weer in werkende staat te brengen.
  • Het doel van reparatie is meestal om specifieke problemen op te lossen zonder de algehele toestand of het uiterlijk van het object drastisch te veranderen.
  • Reparaties zijn vaak gericht op functionele problemen en kunnen variëren van kleine herstellingen, zoals het vervangen van een kapotte schakelaar op een lamp, tot grotere reparaties, zoals het herstellen van een lek in een autoremmensysteem.

 Revisie

  • Revisie verwijst naar het proces van het grondig nakijken, evalueren en mogelijk upgraden van een object om het te verbeteren of te vernieuwen.
  • In tegenstelling tot reparatie, kan revisie meer omvattende wijzigingen omvatten om het object beter te laten presteren of aan te passen aan nieuwe behoeften.
  • Bijvoorbeeld, een revisie kan het vervangen van kam omvatten, evenals het upgraden van de mechaniek door bijvoorbeeld onderdelen van hout door carbon te vervangen.

Restauratie

  • Restauratie is het proces van het terugbrengen van een object naar zijn oorspronkelijke toestand, vaak met behulp van historisch accurate materialen en methoden.
  • Het doel van restauratie is om het object te behouden en te herstellen in de staat waarin het oorspronkelijk was, vaak met inachtneming van historische of artistieke waarde.
  • Restauratie wordt vaak toegepast op antiek, kunstwerken, historische gebouwen en andere erfgoedobjecten om hun authenticiteit te behouden.

Wij raden het professionele pianisten af om te kiezen voor een restauratie! Restauratie betreft een poging om het instrument in zijn oude staat te herstellen door middel van bij voorkeur oude technieken en zonder gebruik te maken van nieuwe materialen. Vandaag de dag zijn de oorspronkelijke materialen en oude ambachtstechnieken niet meer voorhanden. Hierdoor zal de constructie en kwaliteit van een ‘gerestaureerde’ piano niet overeenstemmen met de traditionele noch huidige constructiestandaarden. Het is zelfs zo dat een restauratie de constructie kan verslechteren. Als gevolg kan een pianostemming niet houden en is het niet mogelijk een goede speelaard in te stellen; en juist die zijn essentieel voor een goed functionerende piano.

 

Samengevat

Reparatie richt zich op het herstellen van functionele gebreken, revisie omvat bredere aanpassingen en upgrades, en restauratie heeft betrekking op het herstellen van een object naar zijn oorspronkelijke staat met historische of artistieke waarde in gedachten. De keuze tussen deze benaderingen hangt af van het doel en de aard van het object dat moet worden hersteld of verbeterd.