112Piano - Assistentie bij pianozaken

Onderhoud / speelaard aanpassen

Het onderhoud van een piano bestaat uit het bijstellen van zowel het klavier als het mechaniek, het op spanning houden van de snaren (stemmen) en hamerkoppen (intoneren), het schoonmaken van het binnenwerk en het uitvoeren van kleine reparaties. Al deze werkzaamheden zijn van belang voor om een bepaald speelgevoel te realiseren. Als voorbeeld: het op de tiende van een millimeter nauwkeurig afstellen van de toetshoogte en toetsdiepte verbetert de speelaard al aanzienlijk!
Al deze werkzaamheden bieden wij op maat aan, na een eerste inspectie, al dan niet als losse service dan wel in combinatie.

Het onderhoud van uw piano is cruciaal en te vergelijken met het onderhoud van een auto.  Speelt uw instrument niet meer zo soepel als toen hij nieuw was? Kies dan voor een complete, of jaarlijkse onderhoudsbeurt. Periodiek onderhoud betekent dat uw instrument op mankementen wordt nagelopen en de bestaande instellingen worden bijgesteld voor een fijn speelgevoel een een precieze aanslag (precision touch).

Wij bieden twee soorten periodiek onderhoud aan, een kleine en een grote onderhoudsbeurt.

 

De kleine APK voor uw piano

Periodiek onderhoud op locatie incl. stemmen. Incl. reiniging van meubel, speeltafel, mechaniek en hamerkoppen. Indien grotere aanpassingen noodzakelijk zijn (aanpassing speelaard / dempers afstellen / hamerkoppen schuren, intoneren) is een groot onderhoud van 2 dagen aanbevolen. 

Tijd: 1 dag (7,5 uur). Prijs incl. btw excl. voorrijkosten: € 499,98.

 

De grote APK voor uw piano

Periodiek onderhoud waarbij uw instrument op mankementen wordt nagelopen, kleine reparaties uitgevoerd en uw instrument wordt afgesteld op de aanbevolen specifieke fabrieksinstellingen voor uw instrument. Inclusief reiniging van meubel, speeltafel, snaren, mechaniek. Daarnaast worden de hamers en hamerkoppen afgesteld op de snaren, het mechaniek volledig afgeregeld, dempers bijgesteld, hamers op koor gericht en geschuurd en gestemd. Indien u de hamers ook mooi op toon of een specifieke klank wilt hebben, kiest u de optie 'Intonatie' voor een complete intonatie naar uw wensen. U kunt dan met de intoneur bespreken welke klankvoorkeuren u heeft.
Het kan zijn dat grotere aanpassingen c.q. reparaties noodzakelijk zijn die wij niet op locatie kunnen verrichten. In dat geval kunnen we delen van de piano of vleugel, b.v. het mechaniek of de toetsen, meenemen naar onze werkplaats. In een uiterste geval moet het hele instrument vervoerd worden. Bij revisie of groot onderhoud in onze werkplaats brengen wij vooraf een kostenraming uit, gebaseerd op een eerste “nul-inspectie” op locatie.

Prijs: € 950,- incl. btw excl. voorrijkosten.

 

Onderhoud van een instrument met Precision Touch Design

Als een instrument PTD heeft, kunnen we deze normaal onderhoud geven en als nodig reviseren totdat de hamers of toetsen vervangen moeten worden (dan kunt u kiezen om het systeem opnieuw in te bouwen of achterwege te laten).

Wij zijn geen voorstander van het inbouwen van PTD in een piano, wij keuren het zelfs af en hebben het bij verschillende klanten naar volle tevredenheid (gedeeltelijk) uitgebouwd.

Heeft u een instrument met PTD en wilt u hier service op uitgevoerd, dan kan het zijn dat wij een toeslag voor meerwerk berekenen, uiteraard alles van te voren in overleg.

 

 

Inspectie ter plaatse

Tijdens een inspectie ter plaatse kunnen wij een grove inschatting maken van de uit te voeren werkzaamheden. Tijdens een inspectie ter plaatse kunnen wij een grove inschatting maken van de uit te voeren werkzaamheden. De conditie van het ‘klinkende gedeelte’ zoals de snaren, agraffen, kamstiften en zangbodem, is altijd goed te beoordelen omdat die direct zichtbar zijn als je de deksel open maakt. Ook de hamers van het mechaniek kun je bekijken en beoordelen. De staat van toetsen en het mechaniek zelf kost meer tijd omdat we dan het mechaniek moeten uitbouwen. Het uitbouwen van het mechaniek is nooit zonder risico en bij inspecties doen wij dat bewust niet om eventuele onverwachte gevolgen te vermijden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat onderdelen loszitten al dan niet doordat lijmverbindingen instabiel zijn, schroeven dolgedraaid of onderdelen zijn versleten en ter plaatse breken of scheuren. Als dit soort zaken zich voordoen, moet je ze direct oplossen zodat de piano bespeelbaar blijft, als je die ad hoc kunt en gaat repareren of herstellen kom je soms van de drup in de regen (doos van Pandora). Bij dit soort inspecties kun je daarom niet op voorhand 100% inschatten wat eventuele problemen met het instrument zijn. Pas bij het daadwerkelijke onderhoud kunnen we dit risico aangaan en voorkomende problemen oplossen.  Het kan bv zijn dat onderdelen loszitten al dan niet doordat lijmverbindingen instabiel zijn, schroeven dolgedraaid of onderdelen zijn versleten en ter plaatse breken of scheuren. Als dit soort zaken zich voordoen, moet je ze direct oplossen zodat de piano bespeelbaar blijft, als je die ad hoc kunt en gaat repareren of herstellen kom je soms van de drup in de regen (doos van Pandora). Bij dit soort inspecties kun je daarom niet op voorhand 100% inschatten wat eventuele problemen met het instrument zijn. Pas bij het daadwerkelijke onderhoud kunnen we dit risico aangaan en voorkomende problemen oplossen.