112Piano - Assistentie bij pianozaken

Taxatie / Technisch advies

Nieuwe piano’s kosten veel geld, daarom kiezen particulieren vaak voor een tweedehands piano, laten zij een oude piano repareren of restaureren* of ergens een (historische) piano te bouwen. Bij zowel aankoop, nieuwbouw, restauratie* als reparatie is de kwaliteit een belangrijk aandachtspunt.

Helaas is Nederland van oudsher geen ‘pianobouwland’; er zijn geen  pianofabrikanten en er is geen opleiding voor pianobouwers. Als u een piano laat repareren, restaureren* of bouwen kunnen wij deze vóór oplevering technisch beoordelen. Indien gewenst kunnen wij daar ook een technisch rapport van opstellen.

 

Inspectie ter plaatse

Bij revisie of groot onderhoud brengen wij in overleg met de klant vooraf een kostenraming uit, gebaseerd op een eerste “nul-inspectie” op locatie. Deze inspectie is gelijk aan een inspectie voor een officiële taxatie. 
Meer informatie over deze inspectie vindt u hier.


Tijd: ongeveer 2 uur.  Prijs: €180,- incl. btw excl. voorrijkosten. Bij het aannemen van een revisie-of onderhoudsopdracht wordt deze €180,- in mindering gebracht op de totaalsom. 

 

Inspectierapport

Inspectierapport met een overzicht van de algemene staat van uw instrument en aanbevelingen voor de uit te voeren werkzaamheden. Inclusief inzicht in de te verwachten kosten en baten van eventuele reparaties.

Tijd: binnen één week na 'Inspectie ter plaatse' (€ 180) ontvangt u het rapport per e-mail. Prijs €75,- incl. btw. 

 

Officieel taxatierapport

Een gedetailleerd, onafhankelijk rechtsgeldig taxatie rapport met afbeeldingen inclusief aanbevolen advies en kosten- batenoverzicht.

Prijs €230,- incl. btw, excl reiskosten.

 

* Zie onze FAQ voor het verschil tussen reparatie revisie en restauratie.